Aug 30, 2016 Last Updated 7:44 AM, Jun 20, 2015

ข่าวสารจากสาขา

มิถุนายน 19, 2558

การสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ภาคสนาม

การสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ภาคสนาม…
มิถุนายน 19, 2558

การสื่อสารมวลชน พัฒนาคุณภาพนศ. อบรม “บันไดสู่นักพากย์มืออาชีพ

การสื่อสารมวลชน พัฒนาคุณภาพนศ.อบรม “บันไดสู่นักพากย์มืออาชีพ” การสื่อสารมวลชน…
มิ.ย. 19, 2558 168

การสื่อสารมวลชน เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ จัดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพภาคกลางคืนภาคสนาม

การสื่อสารมวลชน เสริมสร้างทักษะวิชาชีพจัดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพภาคกลางคืนภาคสนาม…
มิ.ย. 19, 2558 166

การสื่อสารมวลชนอบรมแนวทางสู่ผู้สื่อข่าวมืออาชีพ

การสื่อสารมวลชน อบรมแนวทางผู้สื่อข่าวมืออาชีพ เข้าร่วมโครงการสิงห์สร้างสรรค์…

On Facebook

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
1
เนื้อหา
8
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1516